Abecadlnik w wierszykach dla starszej dziatwy polskiej

Dla dzieci

Informacje

Władysław Bezła zanany jest z wiersza "Kto ty jesteś? Polak Mały"."Abecadlnik" składa się z wierszy, których pierwsze litery tytułów tworzą cały alfabet.Brat Władysława Bełzy - Stanisław - był działaczem kulturalnym na śląsku, założycielem Towarzystwa Narodowo-Kulturalnej...

Serwis