Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej

E-książki

Informacje

Pierwszy rozdział niniejszej pracy otwiera opracowanie prof. R. Mikosza, dotycząceproblematyki potrzebnych zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Praca taprzygotowana została na podstawie ustnego wystąpienia, otwierającego powyższą konferencję.Artykuł ten jest jednocześnie...

Serwis