Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej

E-książki

Informacje

Rosnącą popularność bezpośrednich form partycypacji pracowniczej wiązać należy z szybkim rozwojem nauk o zarządzaniu. Narastająca konkurencja zmuszała pracodawców do poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, wśród których dostrzeżono niewykorzystany...

Serwis