Club Prisma A1 Podręcznik + CD Wersja międzynarodowa

Podręczniki

Informacje

Podręcznik z płytą CD audio.Club Prisma to kurs języka hiszpańskiego dla gimnazjalistów. Materiał nauczania zamieszczony w czterech kolejnych tomach obejmuje poziomy kompetencji językowych od A1 do B1, wskazane w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego.- kurs umożliwia...

Serwis