Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Wyrażony w tytule niniejszego tomu rezerwat przestrzeni publicznej z pozoru stanowi dość kontrowersyjną kategorię opisu i wyjaśniania sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych. Samo pojęcie rezerwatu nawiązuje do tradycji kolonialnej lokującej osoby niepełnosprawne w ograniczonej...

Serwis