Dłużny kapitał hybrydowy w finansowaniu przedsiębiorstwa

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W książce podjęto problematykę wykorzystania obligacji zamiennych przez współczesne przedsiębiorstwa. Skoncentrowano się na roli, jaką odgrywają w finansowaniu hybrydowym opcje przedterminowego wykupu instrumentów dłużnych na wniosek emitenta lub obligatariuszy. Niniejsza monografia...

Cena: 40,86
Dostępność: dostępny od ręki