Do swoich książek (Hola! Już dosyć, dosyć, moja księgo!)

E-książki

Informacje

Morsztyn uchodzi za najwybitniejszego przedstawiciela polskiej poezji barokowej, ukształtowany przez niego styl tworzenia poezji uznawany jest za najbardziej typowy dla tej epoki na gruncie polskim. Dominujące w całej poezji Morsztyna jest częste używanie przez poetę superlatywów...

Serwis