Dosłowna i niedosłowna interpretacja wierzeń religijnych

Nauki humanistyczne

Informacje

Trudno dostrzec w danej religii choćby jedno wierzenie, które rozumiane dosłownie nie byłoby zaprzeczone, pominięte lub znacząco inaczej ujęte w innej religii. Przy tym, wyjąwszy inteligencką elitę, wyznawcy każdej religii uważają własną za jedynie prawdziwą.Jest dziś rzeczą...

Serwis