Katechezy o Sakramentach

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

WprowadzenieKatecheza jest drogą prowadzącą ku Chrystusowi, aby uznać w Nim jedynego Pana i Mistrza. Taki cel przyświeca katechezie parafialnej http://memento.zagan.pl/kontakt.html i szkolnej, która stanowi kontynuację wychowania religijnego w domu rodzinnym. Wyznanie wiary, nawet najbardziej autentyczne, musi być jednak...

Serwis