Kodeks Etyki Radcy Prawnego Komentarz

Filozofia

Informacje

Niniejsza pozycja pt. Komentarz do Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, autorstwa wybitnych specjalistów - praktyków w poruszanej tematyce, stanowi wyczerpujące omówienie etycznych aspektów zawodu radcy prawnego.Publikacja szczegółowo prezentuje omówienie przepisów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego,...

Serwis