Koncelebracja liturgii mszy św. i sakramentów

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Instytut Liturgiki i Homiletyki, Kierownik Katedry Teologii Liturgii.

Serwis