Kultura jako fundament wspólnoty edukacyjnej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Czy edukacja może mieć siłę zbliżania, budowania pomostów jednoczących ludzi z różnych stron świata, o odmiennej kulturze, wartościach, religiach czy interesach? Temat taki podjęli uczestnicy konferencji Fundamenty Edukacyjnej Wspólnoty", zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki...

Serwis