Lectio Divina 13 Do Dziejów Apostolskich 2

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Zawarte w tym tomiku lectio divina do Dziejów Apostolskich (rozdz. 4-8) porusza następujące tematy: "I wszystko mieli wspólne", Ananiasz i Safira, zbawienny cień Piotra,mądrość Gamaliela, wybór siedmiu, Szczepan #8211; Mojżesz #8211; Chrystus, Filip i Szymon Mag. Innocenzo Gargano,...

Serwis