Mazury Północne mapa turystyczna 1:50 000

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Nowa, dwustronna mapa w skali 1:50'000, obejmująca przygraniczne tereny Mazur od Węgorzewa aż po trójstyk granic: Polski-Litwy-Rosji oraz fragment Mazur Garbatych sięgający poniżej Olecka.Lokalne stowarzyszenie związane z rozwojem turystyki promuje ten urokliwy zakątek jako Dzikie Mazury....

Serwis