Mechanizm i dynamika dostawy rumowiska oraz transportu fluwialnego w zlewni glacjalnej

Geografia

Informacje

dermaroller do ciała

Szybko postępujące zmiany środowiska Arktyki skutkują intensyfikacją procesów erozyjnych i depozycyjnych, przekształcających podsystem stokowy i aluwialny dermaroller do ciała geosystemów zlewni glacjalnych. Oba podsystemy stanowią zarówno źródło, jak też strefę transferu rumowiska zasilającego wody...

Cena: 28,67
Dostępność: dostępny od ręki