Obszary wiejskie w Polsce

Technika, rolnictwo, mechanika

Informacje

Celem niniejszego tomu jest rozważenie wybranych kwestii dotyczących intensywnych zmian zachodzących na polskiej wsi. Punktem odniesienia uczyniono pierwszą http://www.food2door.pl/poradnik-t15 dekadę nowego stulecia naznaczoną m. in. przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.Ważna dla autorów była ocena w tym kontekście...

Serwis