Planowanie strategiczne bezpieczeństwa narodowego. Wybrane problemy

Polityka

Informacje

drzewka kolumnowe

Monografia zawiera oryginalne poglądy dotyczące zapewniania bezpieczeństwa oraz przedstawia nowatorskie, ważne, aktualne poznawczo i użyteczne drzewka kolumnowe elementy wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego, w tym planowania strategicznego. Porządkuje system wiedzy dotyczącej planowania...

Cena: 39,73
Dostępność: dostępny od ręki