Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Autorka omawia teoretyczne modele określające psychologiczne uwarunkowania podejmowania zachowań zdrowotnych oraz przedstawia poświęcone temu tematowi badania szkoła językowa piastów własne.Uzyskała bardzo ciekawe wyniki. Jest to praca bardzo wnikliwa, z właściwą proporcją nowości i oryginalności.Krystyna...

Serwis