Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 1(1)/2013

E-książki

Informacje

Słowo wstępne Andrzej Borodo - Słowo wstępneArtykuły Andrzej Borodo - Deficyt budżetowy i dług publiczny oraz kompetencje organów władzy http://www.arsen-lodz.pl/ do ich kształtowania - w świetle przepisów konstytucji i prawa Unii Europejskiej Jacek Wantoch-Rekowski - Stosowanie ułatwień w opłacaniu...

Serwis