Struktura i treść jako wyznaczniki komizmu tekstów humorystycznych

Nauki humanistyczne

Informacje

drzewka owocowe kolumnowe

Podejmowana problematyka składa się na wiedzę z zakresu humorologii, dynamicznie rozwijającej się dyscypliny wiedzy mającej interdyscyplinarny charakter. drzewka owocowe kolumnowe Prezentowane w książce zagadnienia skladają się na monografię o humorze, ukazującą współczesne teorie i wyniki prowadzonych...

Cena: 21,98
Dostępność: dostępny od ręki