Świętość Odwieczna tęsknota duszy

Religia i religioznawstwo

Informacje

Przekonanie, że świętymi mogą być tylko nieliczni wybrani, którzy poświęcą swoje życie Bogu przez wstąpienie do klasztoru albo chociaż drzwi szklane sklepowe stanu duchownego, ciągle jeszcze pokutuje w świadomości wielu wiernych. A przecież Pismo Święte mówi jasno: każdy chrześcijanin jest powołany...

Serwis