Szczeliny czasu//

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

`Poezja Zivlaka dzieje się głównie w języku i słowie, a to znaczy, że nie tyle realna rzeczywistość, co rzeczywistość językowa jest http://veldo.pl/pl/galeria-2/bramy-i-ogrodzenia/ inspiracją i obszarem, w którym buduje on swój świat poetycki niejako autonomiczny wobec świata zewnętrznego. Rzeczywistość językowa jest dla jego...

Serwis