Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, wydanie sierpień 2015 r.

E-książki

Informacje

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:1.Podejrzenie rażąco niskiej ceny - kiedy należy wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień 2.Niewłaściwa stawka VAT światowe firmy - jak ocenić ofertę3.Brak wyceny pozycji kosztorysowych - czy możliwa jest korekta takiego przeoczenia 4.Jak oceniać referencje...

Serwis