Życie prywatne Polaków w XIX wieku. "Świat dziecka", tom V

E-książki

Informacje

Dziecko, żyjące w dziewiętnastowiecznych realiach ziem polskich skupiło uwagę autorów piątego tomu z serii wydawniczej Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Ukazanie "świata dziecka" jest niewątpliwie wyzwaniem ze względu na ograniczoną podstawę źródłową. "Dziecięcy świat",...

Serwis