50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

E-książki

Informacje

now suplementy polska

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i now suplementy polska potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych. Warto...

Cena: 98,77 102,64 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie