Człowieczeństwo Problem sprawstwa

Nauki humanistyczne

Informacje

Książka zawiera zarówno interesującą i krytyczną prezentację, jak i analizę istotnych współczesnych nurtów refleksji socjologicznej. Jest ona oryginalną i ważną dla współczesnej socjologii propozycją teoretyczną. Jej udostępnienie polskiemu czytelnikowi znacznie wzbogaci ofertę...

Cena: 57,96
Dostępność: dostępny do tygodnia