Edukacja dla bezpieczeństwa GIM. Podręcznik część 1. Pierwsza pomoc. Linia I

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Numer dopuszczenia MEN: 177/1/2009Pierwsza część podręcznika do przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Treści dotyczą zagadnienia udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach życia codziennego, na przykład w wypadkach drogowych.Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Cena: 28,97
Dostępność: dostępny do tygodnia