Fraszki i treny

Literatura piękna

Informacje

Kochanowski pisał fraszki przez całe życie (większa ich część powstała w okresie dworskim, reszta ? w okresie czarnoleskim, a więc po 1566 r.). Po raz pierwszy ukazały się drukiem w Drukarni Łazarzowej w 1584 r., kiedy to poeta ostatecznie ukończył ich redakcję.Treny to cykl...

Cena: 9,95
Dostępność: dostępny do tygodnia