Legenda. Problem badawczy

Historia

Informacje

Niniejszy tom poświęcony problematyce legendy to owoc spotkań i dyskusji historyków z dwóch ośrodków naukowych ? lubelskiego (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) i warszawskiego (Uniwersytet Warszawski) ? prowadzonych w cyklu warsztatów...

Cena: 29,05
Dostępność: dostępny do tygodnia