Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji

Ekonomia i finanse

Informacje

jak zdjąć żele

W trakcie procesu inwestycyjnego inwestorzy muszą brać po uwagę oczekiwaną stopę zwrotu i ryzyko. Z pozoru można byłoby sądzić, że jak zdjąć żele określenie ryzyka nie jest aż tak skomplikowane. Jednak uważna analiza problematyki ryzyka i rozkładów stóp zwrotu na rynkach finansowych szybko...

Cena: 37,80
Dostępność: dostępny od ręki