Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym

Ekonomia i finanse

Informacje

Recenzowaną monografię należy uznać za bardzo interesującą pozycję, która w istotny sposób wypełni lukę na rynku wydawniczym w zakresie współczesnych metod i narzędzi zarządzania rozwojem. Do jej zalet należy niewątpliwie zaliczyć: trafność, aktualność, wieloaspektowość...

Cena: 33,58
Dostępność: dostępny od ręki