Pedagogika trudności w uczeniu się

Nauki humanistyczne

Informacje

Idealne wprowadzenie do specjalistycznego kierunku pedagogiki specjalnej, czyli do pedagogiki osób z trudnościami w uczeniu się. Książka jest podsumowaniem obecnego stanu wiedzy, z opisem dotychczasowych tendencji rozwojowych, określeniem aktualnego poziomu wiedzy i wskazaniem potencjalnych...

Cena: 30,72
Dostępność: dostępny do tygodnia