Społeczności późnoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Problem wpływów z kręgu kultury badeńskiej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Eneolit, eneolityzacja, badenizacja - perspektywa tła kulturowego niżowych transformacji oraz ich dotychczasowych ujęćPóźnoneolityczna kultura pucharów lejkowatych na Kujawach - perspektywa taksonomiczno-typochronologicznaUstalenia taksonomiczno-typochronologiczne a datowanie metodą 14C....

Cena: 33,60
Dostępność: dostępny do tygodnia