Szczeliny czasu//

Poezja polska

Informacje

`Poezja Zivlaka dzieje się głównie w języku i słowie, a to znaczy, że nie tyle realna rzeczywistość, co rzeczywistość językowa jest inspiracją i obszarem, w którym buduje on swój świat poetycki niejako autonomiczny wobec świata zewnętrznego. Rzeczywistość językowa jest dla jego...

Cena: 17,04
Dostępność: dostępny do tygodnia