Tu pali się ktoś

Nauki humanistyczne

Informacje

Robert Kulmiński - bohemista, kulturoznawca. Zajmuje się współczesną kulturą czeską (w szczególności problematyką związaną z okresem rządów reżimu komunistycznego w Czechosłowacji), tanatologią, teorią kultury. Prowadzi badania z zakresu kultury popularnej. Jest autorem...

Cena: 29,93
Dostępność: dostępny od ręki