Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych

Prawo

Informacje

Niniejsza publikacja stanowi efekt badań nad instrumentami wspierającymi pokój międzynarodowy. Zawiera analizę trzech metod, które pozytywnie wpływają na zachowanie pokojowych stosunków pomiędzy państwami na arenie międzynarodowej. W pierwszej części pracy zawarto analizę relacji...

Cena: 58,65
Dostępność: dostępny do tygodnia