Z zagadnień współczesnego prawa polskiego

Prawo

Informacje

Publikacja przedstawia 24 ważne problemy współczesnego prawa, przede wszystkim prawa polskiego. Pierwsza część poświęcona prawu prywatnemu dotyczy wybranych zagadnień prawa cywilnego, rodzinnego, handlowego oraz upadłościowego. Druga część zawiera opracowania zagadnień prawa...

Cena: 44,25
Dostępność: dostępny od ręki